Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRapport fra referanseforum 20. april 2010
22. april 2010
Det ble gjennomført referanseforum på Hardangervidda Natursenter i Eidfjord den 20. april 2010. Nærmere 70 personer deltok. Disse representerte bl.a. næringsorganisasjoner, grunneiere, villreinforvaltning, miljøorganisasjoner og offentlig forvaltning. Mange av politikerne i styringsgruppa var også til stede.
 
Hovedfokus i møteprogrammet var status og rammer for det pågående planarbeidet, samt rapportering fra flere kunnskapsprosjekter om Hardangervidda spesielt, og om villreinfjellene generelt.
 
Styringsgruppa ser disse møtene som en viktig arena for informasjon og ikke minst dialog om planarbeidet.

Møtet ble innledet med Natursenterets imponerende film om Hardangervidda, en reise i natur og kultur på og rundt Vidda. Foredragene som ble holdt listes nedenfor med link til hver av presentasjonene:
Dagen ble avsluttet med dialog og drøfting omkring foredragene og planarbeidet.
 
Neste referanseforum planlegges holdt til høsten, trolig i oktober.
  

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården