Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintUtredningsprosjekter
7. mai 2010
Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling
Østlandsforsking har på oppdrag fra fylkeskommunene som er igang med regionale planer (fylkesdelplaner) om villreinfjellene utført et utredningsprosjekt som belyser villreinen og villreinfjellet som kilde til økonomisk verdiskaping og samfunnsutvikling. Hans Olav Bråta har vært prosjektleder. Rapporten er gitt ut i Østlandsforsknings rapportserie som ØF-rapport 06/2010. Rapporten kan leses her.
 
Ferdsel i villreinens leveområder
Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag av Direktoratet for naturforvalting gjennomført et utredningsprosjket for å belyse virkning av menneskelig ferdsel for villreinen. Hovedmålet har vært å gi innspill til prosessene rundt de regionale planene (fylkesdelplaner) om villreinfjellene. Olav Strand har vært prosjektleder. Rapporten er gitt ut i NINAs rapportserie som NINA Rapport 551. Rapporten kan leses her.
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården