Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Prosjekt om utmarksnæringer i Nore og Uvdal
10. mai 2010
Nore og Uvdal kommune har gjennomført et prosjekt for å avklare omfanget av, og handlingsrommet for, utmarksnæringer knyttet til arealbruksformålet Lnf i plan- og bygningsloven. Prosjektet er et innspill til fylkesdelplanen. Asplan Viak har utført prosjektet. Sluttrapporten kan leses her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården