Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintDrøftingsutgave av regional plan for Hardangervidda
14. juli 2010
Etter styringsgruppas møte 30. juni 2010 foreligger nå en drøftingsutgave av planen, - et tekstdokument datert 13.07.2010 og et plankart datert 01.07.2010.
 
Disse dokumentene vil fram til 15. oktober 2010 være på en ”intern” forhåndshøring. Dette innebærer at alle medlemmer i styringsgruppa tar drøftingsutgaven tilbake til sine miljøer for å drøfte denne. Tidligere har disse miljøene primært gitt innspill om egne arealer og egne ansvarsområder. Nå skal de enkelte lokale, regionale og/eller faglige hensyn vurderes i en helhetlig sammenheng. 
 
Hensikten er at hvert styringsgruppemedlem skal få en drøfting i eget miljø, før styringsgruppa endelig konkluderer med hva den anbefaler fylkesutvalgene å sende til offentlig høring. Dette vil skje i styringsgruppemøte 27. oktober 2010.
Høring og offentlig ettersyn forventes å skje fra årsskiftet 2010/2011. Alle høringsinstanser vil bli tilskrevet om dette. Det vil også bli offentlig kunngjort.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården