Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintKonsekvensvurdering av forslag til plan/drøftingsutgave
25. august 2010
Det skal utarbeides en konsekvensvurdering av det planforslaget som nå foreligger, og er på intern høring.
I juli ble det sendt en forespørsel til 10 firmaer. Forespørsel ble kun sendt til aktører som ikke har vært involvert med utredningsarbeider i planprosessen tidligere. Fire av firmaene ga tilbud.
Les oppdragsbeskrivelsen her
Oppdraget er nå gitt til Aurland Naturverkstad, som skal avslutte arbeidet innen 15. oktober.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården