Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintReferanseforum 26. oktober på Geilo
23. september 2010
Det inviteres til referanseforun for regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda på Highland Hotell på Geilo 26. oktober kl. 13.00. Hovedtema blir presentasjon og drøfting av det planforslaget som nå foreligger.
I tillegg vil Ellen Anne Pedersen orientere om prosjketet kulturminner på Hardangervidda og Hanne Lykkja fra Aurland Naturverkstad vil orientere om vurdering av konsekvenser av planforslaget. Les invitasjonen med programmet her.
Alle interesserte er velkommen, men man må melde seg på innen 22. oktober til Ellen Korvald ellen.korvald@bfk.no.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården