Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRapport fra referanseforum 26. oktober 2010
4. november 2010
Referanseforumet på Geilo 26. oktober 2010 samlet ca. 60 deltakere. Hovedtemane var kulturminner på Hardangervidda, forslag til regional plan og konsekvenser av forslag til plan.

Følgende innledninger ble holdt (link til foredragene i teksten nednefor):
 
Kulturminner på Hardangervidda v/aArkeolog Ellen Anne Pedersen, Buskerud fylkeskommune
Vurdering av planforslagets konsekvenser v/Hanne Lykkja, Aurland Naturverkstad
 
Debatten etter innledningene satte særlig fokus på spørsmålet om vinteråpen veg over Imingfjell og rammevilkår for ulike utmarksnæringer på fjellet.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården