Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintStyringsgruppemøte 27. oktober 2010
4. november 2010
Styringsgruppa (og administrativ gruppe) hadde møte dagen etter referanseforumet. Hovedtema var drøfting av revidert planforslag i lys av intern høring (til kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner og villreinnemnd), av referanseforumet og av konsekvensvurderingen. 
Kart og rapport revideres nå i henhold til styringsgruppas konklusjoner og vil bli lagt ut på nettsiden når det er fullført.

De fleste involverte gav en uttalelse i den interne høringen. Se uttalelsene her. Notat til styringsgruppa som oppsummerer og kort vurderer innspillene kan leses her og forslag til revidert versjon av planrapporten før styringsgruppemøtet kan leses her.
 
Videre framdrift:
Det tas sikte på at fylkesutvalgene i de tre fylkene skal få forslag til plan til drøfting i desember med sikte på vedtak om offentlig ettersyn og høring. Forutsatt at like vedtak blir fattet, vil da planen være ute til høring i januar og februar.   

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården