Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHøringsuttalelser
28. april 2011
Høring og offentlig ettersyn av regional plan for Hardangervidda er gjennomført. De kom inn 69 uttalelser fra henholdsvis lag og organisasjoner, enkeltpersoner og offentlige aktører.
Fokus i planarbeidet er nå å vurdere hvilke endringer som bør gjøres i planen med utgangspunkt i uttalelsene. Styringsgruppa skal drøfte dette i sitt neste møte den 9. juni.  
Listen nedenfor gir oversikt over hvem som har uttalt seg. 
 
 1.  
Hardangervidda Grunneigarsamskipnad (HG) v/Johan Vaa og Nils Bjørn Vistad
 1.  
Uvdal utmarkslag BA
 1.  
Grunneiere på Dagalitangen/Østfjellet
 1.  
Mykkestue sameige v/Nils Peter Undebakke
 1.  
Ungdommer i Åsbøgrend og Hallandgrend i Nore og Uvdal
 1.  
Dagalifjellets Vel
 1.  
8 utmarkslag i Tinn v/Jonny Marumsrud
 1.  
Tessungdalen Utmarkslag v/Asgeir Midtbøen
 1.  
Skirvedalen Utvikling v/Halvor Dale
 1.  
Småroe Hyttelag
 1.  
HA Vinje v/Johan Vaa
 1.  
Møsstrond Grunneigarlag v/Henning Poulson
 1.  
Vågslid Grunneigarlag v/Nils Vågslid og Halvor Vinje
 1.  
IL Rein v/Oddbjørn Hyttedalen og Haukelirennet v/Tommy Lindskog
 1.  
17 grunneiere i Valldalen /Nils Petter Rabbe
 1.  
Veigdalen Grunneigarlag v/Olav Indgjerd
 1.  
Geir Rhoar Halland.
 1.  
Even Rennehvammen.
 1.  
Olav Vebjørn Tandberg
 1.  
Sondre Reis Halvorsen
 1.  
Øystein Fossberg
 1.  
Gudveig Hagen Røste
 1.  
Nils Arne Herleiksplass
 1.  
Aslak Geir Skurdalen
 1.  
Aslak Paalgard
 1.  
Arvid Borgen
 1.  
Aileen Flatakker og Peter Schindewolf på Tuva turisthytte
 1.  
Hilde Irene Dalen
 1.  
Johannnes Lurås og Sonnev Lurås
 1.  
Aksjonsgruppe v/Sonnev Lurås
 1.  
Olav Hans Luraas
 1.  
Gunnulv Grasdalen
 1.  
Skinnarbu Høgfjellshotell v/Olav Skinnarland
 1.  
Rauland turist v/Stein Birger Johnsen
 1.  
Harald H. Kvålen
 1.  
Harald A. Kvålen
 1.  
HA 300 v/Kjell Ove Seim.
 1.  
Røldal fjellstyre v/Ingebjørg Nordbye Seim
 1.  
Fellestyret for Ullensvang statsallmenning v/Trine Hilstad
 1.  
Buskerud bondelag v/Olav Bjotveit
 1.  
Telemark Bondelag v/Amund Johnsrud
 1.  
Hardangerrådet v/Trude L. Rinaldo
 1.  
Regionrådet for Hallingdal v/Knut Arne Gurigard.
 1.  
IS Rv 7 v/Knut Arne Gurigard
 1.  
RV 7 Norgesveien as v/Lars H. Lægreid
 1.  
Den Norske Turistforening v/Kristin Krohn Devold og Kjartan Askim
 1.  
Naturvernforbundet i Telemark v/Tormod Svartdal
 1.  
Naturvernforbundet i Hordaland v/Oddvar Skre
 1.  
Norges jeger- og fiskeforbund, Buskerud v/Beate Aase Heidenreich
 1.  
Direktoratet for Naturforvaltning
 1.  
Fylkesmannen i Telemark
 1.  
Fylkesmannen i Buskerud
 1.  
Fylkesmannen i Hordaland
 1.  
Riksantikvaren
 1.  
Statnett
 1.  
Statkraft
 1.  
Jernbaneverket
 1.  
Forsvarsbygg
 1.  
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
 1.  
Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd
 1.  
Kulturminnevernet i Buskerud
 1.  
Nore og Uvdal kommune
 1.  
Hol kommune
 1.  
Tinn kommune
 1.  
Vinje kommune
 1.  
Odda kommune
 1.  
Ullensvang herad
 1.  
Eidfjord kommune
 
      69.               Hans E. Gunleiksrud m.fl. fra Tinn Austbygd og Uvdal
 
 
Høringsuttalelsene kan leses nedenfor:

 

   

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården