Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Hardangerviddarådet
14. mars 2019
Hardangerviddarådet ble etablert rett etter at den regionale planen ble vedtatt i 2011. Rådet er satt sammen av representanter fra de samme instanser for som satt i styringsgruppa for det regionale planarbeidet. i perioden 2008-2011.
 
Rådets medlemmer er en sentral politiker fra hver av de ni Hardangerviddakommunene, to sentrale fylkespolitikere fra alle tre fylker, en fra hver av fylkesmennene og leder i villreinnemnda. Tilknyttet Hardangerviddarådet er det også etablert en faglig administrativ gruppe.
 
Tabellen nedenfor viser hvem som er med i de to gruppene:
 

 

Hardangerviddarådet 

Administrativ gruppe

Hol kommune

Petter Rukke

Kjell Mykkeltvedt

Torkil Bratberg Dokk

Nore og Uvdal kommune

Eli Hovd Prestegarden

Grete Blørstad

Svein Erik Lund

Rollag kommune

Dag Lislien

Gunn-Hege Laugen

Tinn kommune

Bjørn Sverre Birkeland

Bjørn Bjørnsen

Oddmund Olesrud

Vinje kommune

Jon Rikard Kleven

Dorthe Huitfeldt

Ida Larsen Reinsviki

Odda kommune

Eivind Tokheim

Rolf Bøen

Ullensvang herad

Solfrid Borge

Randi Karin Tveit

Eidfjord kommune

Aslak Lægreid

Gunnar Elnan

Ulvik herad

Hans Petter Thorbjørnsen

Lars Præstin

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Gunhild Dalaker Tuseth

Even Knutsen

Geir Sørmoen

Fylkesmannen i Vestland

Kjell Kvingedal

Øistein Aasland

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Hans Bakke/ Elisabeth Rui

Elisabeth Rui

Buskerud fylkeskommune

Steinar Berthelsen 

Iselin Haugo

Lise-Berith Lian

Hilde Reine

Ellen Korvald 

Hordaland fylkeskommune

Linda Haugland Jondahl

Gustav Bahus

Snorre Waage

Eva-Katrine Taule

Telemark fylkeskommune

Lars Bjaadal (leder)

Vidar Stang

Geir Sørum

Villreinnemnda

Endre Lægreid

Martine Hamnes

 
 Leder av Hardangerviddarådet er Lars Bjaadal i Telemark fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune v/Ellen Korvald har ansvar for sekretariatet for Hardangerviddarådet. 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården