Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen
17. desember 2009
Villreinens bruk og behov for de østlige tangene som beiteområder er en viktig problemstilling i fylkesdelplanen. For å få belyst dette har NINA, på oppdrag fra fylkesdelplanprosjektet, gjennomført det villreinfaglige prosjektet Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. Prosjektet er gjenomført med god dialog mellom forsker ved NINA og lokalkjente ressurspersoner. De lokalkjente har bidratt med mye verdifull faktakunnskap om området.
Rapporten dokumenterer menneskelige aktiviteter og villreinens bruk, i historisk og i nyere tid. Den avslutter med oppsummering, diskusjon og villreinfaglige vurderinger. Flere lokalkjente er uenig i de konklusjonene NINA presenterer. Tessungdalen Utmarkslag har derfor skrevet en kommentar til rapporten.
NINAs rapport  (NINA Rapport 412) kan leses her.
Tessungdalen Utmarkslags kommentar kan leses her
Per Jordhøy holdt et interessant foredrag på et møte på Lampeland 26.11.2009. Foredraget kan sees her.
 
Tessungdalen utmarkslag kommenterer NINA-rapporten
27. november 2009
NINA-prosjektet om villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen er et villreinfaglig innspill til fylkesdelplanprosessen som pågår. Representanter fra Tessungungdalen Utmarkslag har deltatt som lokale ressurspersoner og gitt mange svært verdifulle bidrag til NINA om bruken av Lufsjåtangen både før og nå.
De samme personene er imidlertid uenige med NINA i deres faglige konklusjoner i rapporten, og har skrevet et notat som utdyper dette. Notat tar opp både villreinfaglige spørsmål og mer samfunnmessige spørsmål. Notatet kan leses her.
De mer samfunnsmessige problemstillingene vil bli tatt med inn i de videre drøftingene knyttet til fylkesdelplanplanen.
 
Sluttrapport fra NINA om villrein på Lufsjå og Dagali
16. november 2009
NINAs prosjekt om villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen er nå fullført. Rapporten Lufjsåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk (NINA Rapport 412) forligger og kan leses her. Rapporten er et faglig innspill til fylkesdelplanprosessen som pågår. 
Det holdes et møte om prosjektet på Lampeland Hotell torsdag 26. november. Per Jordhøy fra NINA vil orientere. De som ønsker å delta på møtet må melde seg på til Ellen Korvald innen 23. november ellen.korvald.@bfk.no
 
Tidligere artikler:
18.09.2009 Villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen
25.06.2009 Lufsjåtangeprosjektet utvides med Dagalitangen
14.11.2008 Prosjektet "villreinens bruk av Lufsjåtangen"
04.06.2008 Prosjekt om villreinens bruk av Lufsjåtangen

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården