Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Prosjekt om utmarksnæringer i Nore og Uvdal
10. mai 2010
Nore og Uvdal kommune har gjennomført et prosjekt for å avklare omfanget av, og handlingsrommet for, utmarksnæringer knyttet til arealbruksformålet Lnf i plan- og bygningsloven. Prosjektet er et innspill til fylkesdelplanen. Asplan Viak har utført prosjektet. Sluttrapporten kan leses her.
 
Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling
7. mai 2010
Østlandsforsking har på oppdrag fra fylkeskommunene som er igang med regionale planer (fylkesdelplaner) om villreinfjellene utført et utredningsprosjekt som belyser villreinen og villreinfjellet som kilde til økonomisk verdiskaping og samfunnsutvikling. Hans Olav Bråta har vært prosjektleder. Rapporten er gitt ut i Østlandsforsknings rapportserie som ØF-rapport 06/2010. Rapporten kan leses her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården