Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Villrein som reiselivsattraksjon
20. desember 2012
Den norske villreinen har en 30.000 år lang historie.  Under siste istid levde den side om side med mammuter, hulebjørner, villhester, løver og urokser i Sør-Europa. Da isen trakk seg nordover etter siste istid, trakk reinen etter, - og menneskene etter den. Siden den gang har villreinen og nordmannen hatt en tett sammenvevd historie. Denne historien er lite utnyttet i reiselivssammenheng.
Nå har Mimir, på oppdrag av Buskerud fylkeskommune, utredet muligheten for å utvikle opplevelser rundt den norske villreinstammen. Prosjektet er en oppfølging av et av punktene i Hardangerviddaplanens handlingsplan. Men prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i alle de norske villreinfjellene.
Les rapporten her.
 
Les hele saken
Sluttrapport om reiseliv i regional plan
22. desember 2011
Sluttrapporten Reiseliv og ferdsel fra de tyngre reisemålene rundt Hardangervidda kan leses her. Rapporten er skrevet av AsplanViak på oppdrag av Vinje kommune.
 
Reiselivet i fylkesdelplanen
25. juni 2009
På Innovativ fjellturismes kommunenettverkssamling på Rauland i mars 2009 kom det fram at det var behov for å få reiselivsnæringen sterkere inn i fylkesdelplanarbeidet.
Vinje kommune og Innovativ fjellturime har derfor tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til å få reiselivet mer inn i prosessen. Les prosjektplanen her.
Innovativ fjellturime vil være projsketansvarlig. Les mer om Innovativ fjellturisme på denne linken: http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____50544.aspx
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården