Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintForedrag på styringsgruppemøtet 4. november
21. november 2008
Som ledd i styringsgruppemøte den 4. november 2008 ble det gjennomført et faglig seminar med temaet "næringsmessig bruk av Hardangervidda og områdene rundt". Det kan linkes til foredragene nedenfor:
 • Hva er viktig for grunneiernes næringsutøvelse når arealbruk på og rundt Hardangervidda fastsettes? v/Kit Hedegart Flaata, leder av Hardangervidda Grunneigarsamskipnad  
 • Bondens "mangesyssleri" - hvilket handlingsrom har bøndene i LNF-områdene v/Otto Galleberg, Fylkesmannens landbruksbruksavdeling i Buskerud
 • Langsiktige arealstrategier for bærekraftig næringsutvikling i fjellkommuner v/Erik Plathe, AsplanViak
  I tillegg holdt fylkesarkeolog Tore Bjørgo, Hordaland fylkeskommune et foresdrag om Bruken av Hardangervidda gjennom tidende - kulturhistorisk tilbakeblikk. Dette dokumentet er for stort til å legges ut på nettsiden. Man kan få det oversendt ved å kontakte Ellen Korvald, mailto:ellen.korvald@bfk.no 
 •  

  KOMMUNER


   

    FYLKESMENN

    
     - Buskerud
     - Hordaland
     - Telemark 

   
    Foto: Geir Prestegården