Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Ringvirkninger av hyttebebyggelse
24. februar 2010
Østlandsforsking har på oppdrag fra planprosessene knyttet til villreinområdene Rondane-Sølnklætten, Setesdalsheiene-Ryfylke og Hardangervidda utarbeidet en kunnskapsstatus om ringvirkninger av hyttebebyggelse.  Rapporten kan leses på Østlandsforskings nettside http://www.ostforsk.no/rapport/pdf/032010.pdf.
Les hele saken

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården